دوبیتی ها/ احسان الله نظری

دوبیتی ها/ احسان الله نظری

(تورفتی رفت حال شاعرانه)
مرا ماندی به تنهایی زما نه
سراپای وجودم را گرفته
غم هجران تویار یگانه

(به شهر آرزو هایم گذر کن)
بیا دلبر تو به من گاهی نظر کن
برایت شعرِ از دل میسرایم
شبی از دل بیا با من سفر کن

(بیا که روح من بیمار گشته)
دلم از زندگی بیزار گشته 
زدست ناخلف آن دلبرِ من
تمام جسمِ من افگار گشته

(ندیدی تو بسوی حال زارم)
نکردی یک نگه بر اشک و بارم
نمی دانم گناهِ من چه بوده
نپرسیدی ز حال بی قرارم
احسان الله (نظری)