روز کوروش کبیر به همه آزادگان و عدالت باوران خجسته باد!

روز کوروش کبیر به همه آزادگان و عدالت باوران خجسته باد!

روز کوروش بزرگ، بنيانگذار دولت چند ملیتی عدالت محور و شهروند نواز خجسته باد! 
کوروش بزرگ در تاریخ نیاکانی و تمدنی ما به عنوان سمبول وحدت ملی شناخته می‌شود که اقوام عهد باستان را متحد نمود و به تمامی معنی گفتمان "عمليات و ادبیات" در وجودش متبلور بود؛ چون او در میدان سیاست و جنگ ایجادگر بزرگترین امپراتوری در تاریخ جهان بشری می‌باشد و در میدان اخلاق، صلح بانی و حمايت از حقوق بشر و آزادی مذاهب و ادیان نيز جایگاه بی‌مانند در تاریخ و مدنیت ۲۵۰۰ ساله سرزمین‌های ما دارد! 
از‌این‌روی ۲۹ اکتبر بنام او مسما می‌باشد که این‌ روز پیوسته با ارزش‌های همنوع دوستی و انسان دوستی نکوداشت می‌شود. باید اذعان کرد کوروش کبیر در روایت ادیان و مذاهب نيز همواره مورد توجه بوده است، در تورات کتاب مقدس "یهودیان" از او به عنوان ناجی یهودیان عهد باستان (۵۵۹_ ۵۲۹) پیش از میلاد ستايش شده و به باور برخی دانشمندان در متون اسلامی از او بنام سلطان ذوالقرنین، "حاکم مظلوم دوست و ظالم‌ ستیز" نام گرفته شده است. 
حضرت مولانا برای او اوصاف عرفانی توصیف می‌نماید و چنین می‌گوید: 

رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف
دید او را کز زمرد بود صاف

گرد عالم حلقه گشته او محیط
ماند حیران اندر آن خلق بسیط

گفت تو کوهی دگرها چیستند
که به پیش عظم تو بازیستند

گفت رگهای من‌اند آن کوهها
مثل من نبوند در حسن و بها

من به هر شهری رگی دارم نهان
بر عروقم بسته اطراف جهان

حق چو خواهد زلزلهٔ شهری مرا
گوید او من بر جهانم عرق را

پس بجنبانم من آن رگ را بقهر
که بدان رگ متصل گشتست شهر

چون بگوید بس شود ساکن رگم
ساکنم وز روی فعل اندر تگم

هم‌چو مرهم ساکن و بس کارکن
چون خرد ساکن وزو جنبان سخن

نزد آنکس که نداند عقلش این
زلزله هست از بخارات زمین

روز کوروش کبیر به همه آزادگان و عدالت باوران خجسته باد!

شفیق الله شفیق