سعید گاباری

سعید گاباری

هنرمند پر آوازه‌ی کورد، "سعید گاباری" در سال ۱۹۵۶ میلادی در روستایی از توابع شهر ”دیرک” در استان ”حسکە” در سوریه بە دنیا آمد.
وی، پس از آنکە حدود یک هفتە بە علت ابتلا بە سرطان ریە در بیمارستان‌ سردم اربیل تحت مراقبت ویژە قرار داشت، بامداد روز ۴ می ۲۰۲۰، در سن ۶۴ سالگی، دیدە از جهان فرو بست و پیکرش بنا بە وصیت‌اش در روستای ”ملا عمر” از توابع شهرستان اربیل بە خاک کوردستان سپردە شد.
این هنرمند و شاعر روشندل و محبوب تودەهای ملت کورد ترانەها و آوازهای عاشقانە و سرودهای انقلابی تأثیرگذاری در کارنامە خود دارد و مدت‌ها در کشور آلمان اسکان داشت و در سال‌های اخیر در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، زندگی می‌کرد و در این شهر آوازها و سرودهای ملی زیادی خلق کرد.
 

گردآوری و نگارش:
#زانا_کوردستانی