رباعی

هنگام غروبَش بِکِشَد زوزِة شُوم

هنگام غروبَش بِکِشَد زوزِة شُوم

هنگام غروبَش بِکِشَد زوزِة شُوم یا روز خُورَد یا شَب از آن روزِة شُوم چون وقت اذان...

رِندی نکن اِی شیخ، تو ماهِر بِشُدی

رِندی نکن اِی شیخ، تو ماهِر بِشُدی

رِندی نکن اِی شیخ، تو ماهِر بِشُدی نَسلی به فَنا دادِه و قاهِر بِشُدی در مَحضَرِ...

یک دوست همانند تو جلاد، چرا؟!

یک دوست همانند تو جلاد، چرا؟!

دیروز گذار از تو و فریاد، چرا؟! هر روز دچارم، من و صیاد، چرا؟! کابین تو آخر، سَرِ...

این معجزه از آن خُمِ شیراز بُوَد

این معجزه از آن خُمِ شیراز بُوَد

اعجاز شود گر شَبِ اَهواز بُوَد آن شاخه نباتش دَمِ تاراز بُوَد اینها همه را گفتم...

میخرمش

میخرمش

گر نام مرا یاز کنی میخرمش بی فاصله پرواز کنی میخرمش این دام مرا باز نکن هاز که من...

نیلوفر و سوسن، رُز و یک بایِ بنفشه

نیلوفر و سوسن، رُز و یک بایِ بنفشه

نیلوفر و سوسن، رُز و یک بایِ بنفشه هم سرخ و سفیدش، هم از آنهایِ بنفشه بر یک گل گلخند...

الله بِه سَر شاهِدهِ او تاجِ سَرَم

الله بِه سَر شاهِدهِ او تاجِ سَرَم

یک رَهزَن از آن راهزَنان سَر بِه سَرَم آدینه بگفتا که شَهاب اَز پِسَرَم گفت آن پِسَرَک...

آمد موسمی از بهارِ پاکِ ما

آمد موسمی از بهارِ پاکِ ما

آمد موسمی از بهارِ پاکِ ما صد تاکِ دگر هم نثارِ خاکِ ما من هَمَش سلامم به شاه و...

امروزو ببین ، روز خُجَستِه ، بِه نِکو (نوروزی)

امروزو ببین ، روز خُجَستِه ، بِه نِکو (نوروزی)

دیروز که شد روزِ گُسَستِه ، بِه نِکو فردا و دو فردایِ نَشُستِه ، بِه نِکو آن روز،...

حاجی شوم ار روز به نوروز رسد

حاجی شوم ار روز به نوروز رسد

حاجی شوم ار روز به نوروز رسد

این وب سایت برای کارکرد بهتر از "Cookie" استفاده مینماید!

لطفا برای کارکرد بهتر این وب سایت حتما روی گزینه پذیریش کلیک بفرمایید.